Projektowanie ogrodów

Decydując się na profesjonalną usługę wykonania projektu inwestor zyskuje gwarancję, że powierzchnia ogrodu zostanie zagospodarowana optymalnie, jeżeli chodzi o funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowe, a także estetyczny wygląd. Każdorazowo projektant uwzględnia uwagi właściciela i wszystkich użytkowników ogrodu, ich gusta w zakresie doboru roślin, inne przyzwyczajenia i preferencje. Na tej podstawie powstaje wstępny projekt, który w dalszym etapie może ulec zmianom i korektom. Po uzyskaniu ostatecznej akceptacji powstaje szczegółowy plan aranżacyjny zawierający m.in. rozmieszczenie i rodzaj ciągów komunikacyjnych, podział linii oddzielających części trawiaste od nasadzeń, szczegółową specyfikację roślinności, rozmieszczenie elementów architektury, itp. Na życzenie klienta wykonujemy również wizualizacje projektów.